Competitienaam
COMPETITIE 2017/18 - Rondedossier
Locatie Start datum 19-12-2017
Plaats Eind datum 19-12-2017
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 Waanders Thijs 19z1 18w1 28z1 8w½ 4w1 3z1 13z½ 10w½ 2w½ afwmm 5z1 14w½ 15z½ 7w1 8z½ 3w0 16z1 12z½ 20w1 21w½ 9z1 afwmm afwmm 11w1 6z1 2z1 5w1 4z1 10z1 16w1 7z1 13w½ 12w1 14z1 18z1 9w0 11z1
2 Kos Jan 4z1 15z0 18w1 14w½ 13z½ 10w0 5z½ 21w1 1z½ 8z1 4w1 3w1 12z1 14z1 13w1 10z½ afwmm 7w1 16w1 22z1 20w1 9w½ 19z0 6z0 23w1 1w0 26z1 3z½ 5w1 8w½ 21z1 16z½ 17w1 7z1 9z½ 11w½ 12w1
3 Hoof van Ruud 21w1 10w½ 14z½ 23z1 8w½ 1w0 4z1 5w½ 20z1 13z½ 17w1 2z0 10z1 9w1 16w0 1z1 15w½ afwmm afwmm 12w½ 7z0 18z1 22w1 19z1 29w½ 4w0 28z1 2w½ 8z1 5z0 14w1 9z½ 15z½ 13w½ 11z1 12z½ 20w1
4 Kooij Tjisse 2w0 24z1 22w1 28w1 1z0 15z1 3w0 14z1 8w1 10z1 2z0 13w0 16z½ 5z½ 11w0 6w0 7z0 18w1 23w1 9z0 17w1 12w1 29z1 20z½ 25w1 3z1 10w1 1w0 21z1 14w1 8z1 5w0 13z1 9w0 19z1 16w1 17z1
5 Essen v Henny 7w0 12w1 19z1 11z½ 23w1 8z0 2w½ 3z½ 9w1 bye 1w0 10z0 13z½ 4w½ 7z0 8w1 afwmm afwmm 15z1 16z1 22w1 20z½ 14w½ 33z1 17z1 13w1 1z0 19w1 2z0 3w1 10w½ 4z1 16w1 12z½ 22z1 15w0 9z1
6 Meisner Rene gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid 8z1 7z1 21w1 afwmm 10w1 4z1 afwmm afwmm 11z1 afwmm 26w1 29w1 32z1 2w1 1w0 afwmm 19z1 afwmm 7w1 afwmm 13z½ 8w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
7 Jonkman Bernard 5z1 8w0 afwmm afwmm afwmm afwmm 20w0 32z1 23z1 9w1 afwmm 6w0 17z1 1z0 5w1 15z1 4w1 2z0 afwmm afwmm 3w1 10w1 28z1 13w1 12z1 8z1 16w0 14w1 6z0 afwmm 1w0 afwmm 20z1 2w0 afwmm afwmm afwmm
8 Burger Rien 16w1 7z1 15w1 1z½ 3z½ 5w1 10z0 13w1 4z0 2w0 6w0 17z1 14w½ afwmm 1w½ 5z0 afwmm 9w1 21z½ 23w1 12z0 22z1 20w½ 18z1 26w0 7w0 14z0 16z½ 3w0 2z½ 4w0 6z0 10w1 19z1 13z½ 24w1 afwmm
9 Roelse Liesbeth 10z0 29w1 17z1 13w0 afwmm 12z1 14w½ afwmm 5z0 7z0 16w½ 31w1 19z1 3z0 15w½ afwmm 23w1 8z0 afwmm 4w1 1w0 2z½ 18w1 32w1 afwmm afwmm 20z0 22z0 12w1 10w½ 16z1 3w½ 26z1 4z1 2w½ 1z1 5w0
10 Giersbergen v. Koos 9w1 3z½ afwmm 15z½ 14w½ 2z1 8w1 1z½ 13w½ 4w0 18z1 5w1 3w0 22z1 6z0 2w½ afwmm 16w1 12z1 20z0 21w1 7z0 23z½ 17w½ 24z0 afwmm 4z0 15w0 1w0 9z½ 5z½ 19w½ 8z0 reg1 afwmm 18w1 16z½
11 Kemp Nico 22w1 afwmm 13z½ 5w½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 12w1 4z1 afwmm 32z1 afwmm 6w0 26z1 24w1 28z1 25w1 1z0 afwmm 19w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 15w1 29z1 33z1 3w0 2z½ 1w0
12 Spuls Henk 14w½ 5z0 21z1 afwmm 28w1 9w0 23z½ 18w½ 17w½ 20z½ 14z0 22w1 2w0 11z0 30z1 19w1 29z1 1w½ 10w0 3z½ 8w1 4z0 afwmm 26z1 7w0 16z½ 13z½ 20w1 9z0 18z1 afwmm 24w1 1z0 5w½ afwmm 3w½ 2z0
13 Morren Henk 32z1 afwmm 11w½ 9z1 2w½ 14z1 1w½ 8z0 10z½ 3w½ 15w1 4z1 5w½ 16z0 2z0 afwmm afwmm 21w½ 22w0 29z0 18z½ 23w1 17w0 7z0 28w0 5z0 12w½ 32w1 15z1 afwmm 6w½ 1z½ 4w0 3z½ 8w½ 14w1 34z0
14 Rusche Ron 12z½ 27w1 3w½ 2z½ 10z½ 13w0 9z½ 4w0 16z½ 28w1 12w1 1z½ 8z½ 2w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 19w½ 32z1 5z½ 24w1 15w½ 20z1 8w1 7z0 16w1 4z0 3z0 35w0 28z1 1w0 25w½ 13z0 afwmm
15 Jong de Richard 25z1 2w1 8z0 10w½ afwmm 4w0 18z½ 28w½ 22w1 17z0 13z0 20w1 1w½ 21z½ 9z½ 7w0 3z½ afwmm 5w0 32z0 29z½ 19w0 24z0 30w½ 14z½ afwmm 21w0 10z1 13w0 20z½ 23w1 11z0 3w½ 18w½ 28z1 5z1 25w1
16 Diepen v Jan 8z0 afwmm afwmm 24w1 21w0 17z0 32w1 19z1 14w½ 31z1 9z½ afwmm 4w½ 13w1 3z1 afwmm 1w0 10z0 2z0 5w0 28w1 afwmm 30z1 29z1 20w1 12w½ 7z1 8w½ 14z0 1z0 9w0 2w½ 5z0 afwmm afwmm 4z0 10w½
17 Tongeren v Peter 26z0 32w1 9w0 22z0 27z1 16w1 afwmm 23w1 12z½ 15w1 3z0 8w0 7w0 afwmm 20z0 18z0 afwmm 29w1 28z1 25w0 4z0 24w0 13z1 10z½ 5w0 22w1 afwmm afwmm 23z½ afwmm 26w1 20w1 2z0 afwmm 32z1 30w1 4w0
18 Pouw Frans 24w1 1z0 2z0 afwmm 19w1 31z1 15w½ 12z½ afwmm afwmm 10w0 28z0 30z0 32w1 afwmm 17w1 25z1 4z0 26w½ 34z1 13w½ 3w0 9z0 8w0 22z1 23z½ afwmm 28w½ 19z1 12w0 afwmm afwmm 30w1 15z½ 1w0 10z0 32z1
19 Klein Gerrit 1w0 20z1 5w0 afwmm 18z0 32z0 29w1 16w0 26z1 23w1 30z1 21w0 9w0 24z½ 28w1 12z0 22z0 25w1 afwmm afwmm 14z½ 15z1 2w1 3w0 afwmm 11z1 6w0 5z0 18w0 28z1 20w1 10z½ afwmm 8w0 4w0 33z0 26w1
20 Zwaan Cor afwmm 19w0 afwmm 25z½ afwmm 29w1 7z1 26z1 3w0 12w½ 22z0 15z0 28w1 afwmm 17w1 23z1 21w1 afwmm 1z0 10w1 2z0 5w½ 8z½ 4w½ 16z0 14w0 9w1 12z0 afwmm 15w½ 19z0 17z0 7w0 24z0 29z1 32w1 3z0
21 Ruis Joop 3z0 bye 12w0 29w1 16z1 23w½ 28z½ 2z0 afwmm 22w½ 32w0 19z1 6z0 15w½ afwmm 30w1 20z0 13z½ 8w½ 1z½ 10z0 26w0 afwmm afwmm afwmm 24w1 15z1 25w1 4w0 23z1 2w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
22 Limburg Ed 11z0 25w1 4z0 17w1 26w1 afwmm afwmm afwmm 15z0 21z½ 20w1 12z0 afwmm 10w0 23z0 29w1 19w1 32z1 13z1 2w0 5z0 8w0 3z0 28w1 18w0 17z0 24z½ 9w1 29z1 afwmm afwmm 23w0 32w0 25z1 5w0 afwmm 28z½
23 Martens Toon 29z1 26w1 afwmm 3w0 5z0 21z½ 12w½ 17z0 7w0 19z0 24w1 29w1 26z½ afwmm 22w1 20w0 9z0 28w1 4z0 8z0 32w1 13z0 10w½ 25z0 2z0 18w½ 33z½ 24z½ 17w½ 21w0 15z0 22z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
24 Komen Jan 18z0 4w0 25z½ 16z0 32w1 afwmm 31w0 29z0 30z0 27w0 23z0 afwmm afwmm 19w½ afwmm 25w1 afwmm 26z0 29w½ 28w1 11z0 17z1 15w1 14z0 10w1 21z0 22w½ 23w½ 32z1 30w1 34w1 12z0 33z0 20w1 26w0 8z0 afwmm
25 Lap Rob 15w0 22z0 24w½ 20w½ 29z1 28z0 26w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 32z1 24z0 18w0 19z0 34w0 17z1 27w1 30w1 11z0 23w1 4z0 33w½ 29w1 21z0 26z0 32w0 28w0 34z1 bye 22w0 14z½ 35w1 15z0
26 Verdonkschot Ton 17w1 23z0 afwmm 31w½ 22z0 afwmm 25z1 20w0 19w0 32z½ afwmm 30w0 23w½ 34z0 29w½ afwmm 28z½ 24w1 18z½ 11w0 6z0 21z1 afwmm 12w0 8z1 32w½ 2w0 29z0 25w1 33z½ 17z0 28w½ 9w0 afwmm 24z1 34w0 19z0
27 Mooij Wil afwmm 14z0 afwmm afwmm 17w0 afwmm afwmm afwmm afwmm 24z1 afwmm 34w1 afwmm 29z0 afwmm afwmm afwmm afwmm 32w1 afwmm 25z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
28 Harms Ronald 31w1 30z1 1w0 4z0 12z0 25w1 21w½ 15z½ afwmm 14z0 29w0 18w1 20z0 30w0 19z0 32w1 26w½ 23z0 17w0 24z0 16z0 11w0 7w0 22z0 13z1 34w½ 3w0 18z½ 33z0 19w0 25z1 26z½ 14w0 32z½ 15w0 29z½ 22w½
29 Limmen Gerard 23w0 9z0 32w1 21z0 25w0 20z0 19z0 24w1 31z½ 30w½ 28z1 23z0 34w½ 27w1 26z½ 22z0 12w0 17z0 24z½ 13w1 15w½ 6z0 4w0 16w0 3z½ afwmm 25z0 26w1 22w0 34z½ 32z0 33w0 11w0 35z0 20w0 28w½ 30z1
30 Korse Arnoud afwmm 28w0 31z0 32z½ afwmm afwmm afwmm afwmm 24w1 29z½ 19w0 26z1 18w1 28z1 12w0 21z0 34w1 afwmm afwmm afwmm afwmm 25z0 16w0 15z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 24z0 33w0 32w0 18z0 afwmm afwmm 17z0 29w0
31 Warmerdam Ton 28z0 afwmm 30w1 26z½ afwmm 18w0 24z1 34z0 29w½ 16w0 afwmm 9z0 32z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
32 Haan de Feike 13w0 17z0 29z0 30w½ 24z0 19w1 16z0 7w0 34z1 26w½ 21z1 afwmm 31w1 18z0 25w0 28z0 11w0 22w0 27z0 15w1 23z0 14w0 6w0 9z0 33w0 26z½ 34w0 13z0 24w0 25z1 29w1 30z1 22z1 28w½ 17w0 20z0 18w0
33 Jong de Jan 5w0 32z1 25z½ 23w½ 34z1 28w1 26w½ 30z1 29z1 24w1 11w0 35z0 19w1 afwmm
34 Nielen Alice ander ander ander ander ander ander ander 31w1 32w0 ander ander 27z0 29z½ 26w1 ander ander 30z0 ander 25z1 18w0 ander ander ander ander ander 28z½ 32z1 33w0 ander 29w½ 24z0 25w0 ander ander ander 26z1 13w1
35 Blok Gerard gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid 14z1 afwmm 29w1 33w1 25z0 afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software