Competitienaam
COMPETITIE 2018/2019 - Rondedossier
Locatie Start datum 4-9-2018
Plaats Eind datum 28-5-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Kemp Nico 3w½ 26z1 21z1 8w1 5z1 afwmm 2w0
2 Meisner Rene 22w1 10z1 afwmm afwmm 8z1 3w½ 1z1
3 Kos Jan 1z½ 7z½ 16w1 5w½ 6z1 2z½ 8w½
4 Waanders Thijs 11z1 5z½ afwmm 17w1 afwmm 12w½ 13z1
5 Morren Henk 19z1 4w½ 15w1 3z½ 1w0 13z½ 12z1
6 Diepen v Jan 12z1 21w½ 8z0 23w1 3w0 10z1 9w½
7 Out Joost 14z1 3w½ afwmm 24w1 15z1 9z½ afwmm
8 Essen v Henny 27z½ 20z1 6w1 1z0 2w0 15w1 3z½
9 Giersbergen v. Koos 25w1 afwmm afwmm 21z1 afwmm 7w½ 6z½
10 Jonkman Bernard 20w½ 2w0 18z½ 29w1 27z1 6w0 21z1
11 Haan de Feike 4w0 afwmm 28z0 30z1 26w1 25w1 20z1
12 Burger Rien 6w0 30w1 19z½ 13z½ 18w1 4z½ 5w0
13 Hoof van Ruud 21z0 17z½ 20w1 12w½ 23z1 5w½ 4w0
14 Jong de Jan 7w0 22z0 33w1 20z0 29w1 27w1 23z1
15 Limburg Ed afwmm 28w1 5z0 19w1 7w0 8z0 24z1
16 Blok Gerard afwmm 24z1 3z0 28w1 afwmm afwmm afwmm
17 Pouw Frans 30z½ 13w½ 29z1 4z0 21w½ 19w½ 18z½
18 Rusche Ron 28z½ afwmm 10w½ 22z1 12z0 23w½ 17w½
19 Roelse Liesbeth 5w0 25z1 12w½ 15z0 28w1 17z½ afwmm
20 Klein Gerrit 10z½ 8w0 13z0 14w1 24z1 21w½ 11w0
21 Jong de Richard 13w1 6z½ 1w0 9w0 17z½ 20z½ 10w0
22 Harms Ronald 2z0 14w1 afwmm 18w0 25z0 28z1 30w1
23 Limmen Gerard 26z½ 27w1 24w½ 6z0 13w0 18z½ 14w0
24 Warmerdam Ton 31w1 16w0 23z½ 7z0 20w0 30z1 15w0
25 Tongeren v Peter 9z0 19w0 afwmm 33z1 22w1 11z0 26z½
26 Lap Rob 23w½ 1w0 27z0 bye 11z0 bye 25w½
27 Spuls Henk 8w½ 23z0 26w1 afwmm 10w0 14z0 afwmm
28 Verdonkschot Ton 18w½ 15z0 11w1 16z0 19z0 22w0 33w1
29 Korse Arnoud afwmm afwmm 17w0 10z0 14z0 31w½ afwmm
30 Zwaan Cor 17w½ 12z0 afwmm 11w0 33z1 24w0 22z0
31 Nielen Alice 24z0 ander ander ander ander 29z½ ander
32 Mooij Wil afwmm ander ander ander ander ander ander
33 Zonneveld Joop gnlid ander 14z0 25w0 30w0 afwmm 28z0
34 Ruis Joop afwmm ander ander ander ander ander ander
35 reserve 2 gnlid ander ander ander ander ander ander

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software